لطفا صبر کنید

آدرس دفتر تبریز

تبریز : خیابان امام خمینی – روبروی بانک صنعت و معدن ساختمان آرش واحد ۵۰۲

آدرس دفتر ترکیه

Ambarli Mah. Irmak sok no. 3/b.avcilar , Istanbul , Turkey

تلفن دفتر ترکیه

30 31 647 212 90+

E-Mail

info@artaparda.net

تلفن دفتر تبریز

100 77 333 041

فاکس

132 77 333 041