بازاریابی دیجیتال

مکانیزم های تبلیغات هدفمند روز به روز پیچیده تر می گردد به نحوی که برند ها به دنبال هر چه شخصی تر ساختن تبلیغات برای تک تک مصرف کنندگان هستند. در ۶ می فیس بوک و آی بی ام طی توافق و مشارکتی که کردند کمک کردند تا بازاریابان بتوانند کمپین های تبلیغاتی هدفمند خود را از طریق قالب های گوناگون به انجام رسانند.
این مشارکت به مشتریان آی بی ام اجازه می دهد تا با استفاده از نرم افزار پیگیری فیس بوک و تحلیل های آی بی ام تبلیغات هدفمند و شخصی را برای مصرف کنندگانشان در فیس بوک انجام دهند. مصرف کنندگانی که برندهایی را که مشتری آی بی ام هستند در فیس بوک لایک می کنند، تبلیغاتی را متناسب با ویژگی های جمعیت شناختی و علایقشان دریافت می کنند. چنان چه مصرف کنندگان وب سایت شرکتی را بازدید کرده باشند و در آن ثبت نام کرده باشند، آی بی ام کمپین تبلیغاتی هدفمندی را برای آن ها ترتیب خواهد داد.
آمی مانسل یکی از مدیران آی بی ام بیان می دارد که ” این مشارکت فعالیت های بازاریابی را بسیار آسان تر نموده است؛ را که راحتتر می توان اطلاعات بدست آمده از مصرف کنندگان را با ارائه محصولات شرکت ها مرتبط ساخت و مصرف کنندگان را درگیر نمود.” در ادامه می گوید ” این موضوع سبب می گردد که شرکت ها بدانند که فردی که در گروه فیس بوک آن ها عضو است، اطلاعات زیادی در مورد برند آن ها دریافت خواهد کرد و می تواند به صورت مجازی از محصولات و خدمات آن ها آگاه گردد و خود ترویج دهنده برند آن ها شود.”
دیوید هاوک معاون تدوین استراتژی آی بی ام، معتقد است : این مشارکت اجازه می دهد تبلیغات هدفمند بهتری در مقایسه با ایمیل مارکتینگ رخ دهد. وی می گوید” کمپیت تبلیغاتی ایمیل مارکتینگ خوب است اما این مشارکت کمک می نماید تا شما کانال های ارتباطی تان را بهینه سازید و از آن ها برای پیشنهاد ها و تبلیغات جدید استفاده نمایید. ”