وب سایت خبری
$99.00Monthly
 • Unlimited Disk Space
 • Unlimited Database
 • 30 Domains
 • Online Support
 •  
وب سایت شرکتی پیشرفته
$39.00Monthly
 • 80 GB Disk Space
 • 30 Databases
 • 30 Domains
 • Online Support
 •  
وب سایت فروشگاهی
$29.00Monthly
 • 50 GB Disk Space
 • 25 Databases
 • 25 Domains
 • No online Support
 •  
وب سایت پایه
1,000,000تومان
 • دامنه رایگان ایرانی
 • هاست 200 مگابایت رایگان
 • تحویل 10 روزه
 • پشتیبانی یکساله رایگان
 •